Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że od momentu nawiązania z Państwem współpracy Państwa dane będą znajdować się w naszej bazie klientów i przedstawiamy zasady ich przetwarzania.

Administratorem Państwa danych jest firma Arkuszowa Drukarnia Offsetow Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Do danych osobowych należą:
– imię i nazwisko, stanowisko
– e-mail, telefon
– nazwa firmy, adres firmy, NIP, REGON
– nr rachunku bankowego, kwoty należności

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Podane przez Administratora Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
· kontaktu w sprawach biznesowych
· realizacji umów
· finansowo-księgowych
· rozpatrywania reklamacji i roszczeń
· przekazywania informacji marketingowych dotyczących firmy

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem.

W związku z powyższymi celami, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, podwykonawcy, kancelarie prawne.

Dane przechowywane są bezterminowo.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do otrzymania kopii, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody proszę wysłać maila na adres: ado@ado.com.pl.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

Arkuszowa Drukarnia Offsetow Sp. z o.o.