Wieloetapowa kontrola jakości

Kontrolujemy jakość produkcji na każdym jej etapie. Zaczynamy od sprawdzenia poprawności dostarczonych materiałów pod kątem druku. Następnie podczas przygotowania do druku sprawdzamy materiał ponownie, tworzymy makietę oraz, jeśli to konieczne, opracowujemy wzory kolorystyczne. W fazie CTP sprawdzamy jakość wykonania matryc drukarskich. Dodatkowo praca jest wielokrotnie sprawdzana pod kątem jakości i kolorystyki już w trakcie druku. Sprawdzamy też jakość obróbki introligatorskiej i konfekcji.
Dbamy o najwyższą jakość na każdym kroku.